Fixtures / Games

WRA-OeRV Spielplan 2010-2011 ( PDF)

name desc type size
 [ back ] 
Download  WRA Spielplan 2008-2009.pdf  pdf 45.3 KB
Download  WRA Spielplan 2007-2008.pdf  pdf 32.4 KB
Download  20090513 - OeRV Frauen Termine 2008-09.xls  xls 93.0 KB
Download  20080613 - OeRV Termine 2007-08 + Frauen.xls  xls 65.5 KB
Download  20080526 - WRA Spielplan 07-08.doc  doc 205.5 KB
Download  20070512 - WR + U18 Rugby Termine 2007.xls  xls 55.5 KB
Download  20070307 - OeRV Termine Fruehjahr 2007 +Damen.xls  xls 84.0 KB
Download  20061006 - WR OeRV Termine Fall 2006.xls  xls 54.5 KB
Download  20060327 - Womens TERMINE Spring 2006.doc  doc 102.0 KB
Download  20051018 - Womens TERMINE Fall 2005.doc  doc 90.5 KB
Download  20050412 - Womens TERMINE Spring 2005.doc  doc 162.0 KB